Vergunningen voor Prefab woningen

De vraag naar prefab woningen blijft groeien in Spanje. Ze zijn in de regio Castellon aan de Costa de Azahar ook steeds vaker te zien. Vooral na de quarantaine periode tijdens de Corona crisis is er veel behoefte aan.

Het mooie hiervan is dat deze woningen 30% minder kost dan een traditioneel huis. Een ander voordeel is dat ze binnen een maand bewoonbaar kunnen worden gemaakt. Voor veel Spanjaarden is dit dan ook een van de eerste opties om een prefab woning aan te schaffen. Het is goedkoop en snel bewoonbaar.

Let wel even op bij de aankoop want veel banken verstrekken geen hypotheek. Dan zul je je spaargeld moeten gebruiken of een persoonlijke lening afsluiten.

Een prefab woning heeft veel andere voordelen

 • Duurzaam
 • Energiezuinig
 • Snel te realiseren
 • Maatwerk
 • Economische besparing

Om een prefab woning te installeren zijn er wel een reeks vergunningen nodig want ze mogen niet zomaar worden geplaatst.

Vergunningen die nodig zijn 

We kennen twee opties als vergunning namelijk als persoonlijk eigendom en onroerend goed.

Gefabriceerde huisvergunningen bij persoonlijk eigendom zijn

 • Onroerend goed.
 • Is het huis aan de grond is verankerd, 
 • Is er een elektriciteitsaansluiting?
 • Is er een openbare watervoorziening?
 • Je moet het kunnen verplaatsen 

In bovenstaand geval zijn er licenties en vergunningen nodig van onderstaande punten

 • Bouw
 • Plaats
 • Bouwplaats
 • Aan de grond verankeren

En voldoen aan de onderstaande eisen

 • De LOE (Bouwwet)
 • De CTE (Technische Bouwcode)

Dit betreft dus dezelfde vergunningen als voor het bouwen van een normale woning.

Gefabriceerde vergunningen als het roerend goed is

 • Roerend goed, Als de woning niet aan de grond is verankerd (dus verplaatsbaar) en niet beschikt over eigen voorzieningen voor elektriciteits- en watervoorziening, In dit geval zal het worden vrijgesteld van de bouwvergunning die vereist is voor de bouw van de vorige. Aangezien het op zichzelf niet als een huis wordt beschouwd,
 • Alleen voor de locatie is er een vergunning nodig, 
vergunning-prefab

Op wat voor soort grond kan een prefab woning gebouwd worden?

Geprefabriceerde woningen die als onroerend goed worden beschouwd, moeten worden gebouwd op stedelijke grond. Dat wil zeggen op grond die aan alle kenmerken en vergunningen voldoet om erop te bouwen.

De gemeente van elke plaats zal hiervoor de nodige bouwvergunningen verlenen. Tevens moeten ze het stedenbouwkundig dossier bezorgen van het perceel waar men de prefab woning wil plaatsen.

Algemeen Stedenbouwkundig Plan

Daarnaast heeft elke gemeente haar eigen Algemeen Stedenbouwkundig Plan, evenals de wetten om woonomstandigheden te structureren. Deze zullen tevens door de gemeenteraad worden verstrekt. Maar het verschilt per regio.

Dit plan bevat voor elk perceel het dossier met daarin: de maximaal toegestane hoogte, de bebouwbare vierkante meters en het type woning dat er op mag bouwen.

Als de woning eenmaal gereed is zal je het gebruik ervan moeten reguleren. Net zoals bij traditionele woningen, de bijbehorende voorzieningen moeten geregistreerd worden. Denk hierbij aan

 • Verklaring van bewoonbaarheid
 • Eerste gebruiksvergunning aanvragen
 • Opstalverzekering
 • Inschrijven in het eigendomsregister

Als je alles hebt gedaan zoals hierboven is beschreven dan kan je gaan genieten van je prefab woning.

Prefab-Woning-Castellon

.