Nieuwe woningwet goedgekeurd in Spanje, wat houdt dit in?

Op 27 april 2023 heeft de ministerraad een akkoord bereikt en de nieuwe huisvestingswet in Spanje goedgekeurd. De “Ley de Vivienda” is een belangrijke hervorming van de Spaanse vastgoedmarkt. Deze wet is ontworpen om de toegang tot betaalbare woningen te verbeteren, de vastgoedmarkt te reguleren en speculatie tegen te gaan.

1. Betaalbare huurwoningen

Huurprijsbeperkingen

In de nieuwe woningwet stelt huurprijsbeperkingen voor stedelijke gebieden waar sprake is van gespannen woningmarkten. Dit betekent dat de huurprijzen in deze gebieden niet onbeperkt kunnen stijgen.

Een maximum huurprijs wordt vastgeteld, gebaseerd op de gemiddelde huurprijs in de regio en het aantal vierkante meters van de woning.

1.2. Verlenging van huurcontracten

Verlenging van de minimale duur van huurcontracten van drie naar vijf jaar voor particuliere verhuurders. Naar zeven jaar voor institutionele verhuurders. Dit geeft huurders meer stabiliteit en vermindert de druk op de woningmarkt.

2. Regulering van vakantiewoningen

Beperkingen op vakantieverhuur

De nieuwe woningwet stelt beperkingen op de verhuur van woningen voor toeristische doeleinden.

Gemeenten kunnen nu specifieke regels opstellen voor vakantieverhuur, zoals het beperken van het aantal dagen per jaar dat een woning verhuurd mag worden of het invoeren van een minimale huurperiode.

Registratieplicht

Eigenaren van vakantiewoningen zijn voortaan verplicht om hun woning te registreren bij de lokale autoriteiten.

Dit moet helpen om illegale vakantieverhuur tegen te gaan en om de belastinginkomsten te verhogen.

3. Sociale woningbouw

Verhoging van het aanbod

Ook wordt vereist dat gemeenten een bepaald percentage van hun grond bestemmen voor sociale woningbouw.

Dit moet zorgen voor een groter aanbod van betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens.

Stimulering van renovatie

Stimulering van renovatie van bestaande sociale woningbouw, door subsidies en fiscale voordelen te bieden aan eigenaren die hun woning energiezuiniger en duurzamer maken.

4. Bestrijding van leegstand en speculatie

Leegstandsheffing

Er wordt een leegstandsheffing geïntroduceerd die wordt geheven op woningen die langer dan twee jaar leegstaan. Deze heffing is bedoeld om leegstand en speculatie tegen te gaan en om eigenaren aan te moedigen hun woning te verhuren of te verkopen.

Transparantie en Toezicht

Ook het toezicht op de vastgoedmarkt en verbetering van transparantie. Dit gebeurt onder andere door de invoering van een verplicht register voor vastgoedmakelaars en het verplicht stellen van energielabels bij verkoop en verhuur.

5. Financiële maatregelen

Fiscale stimulansen

De nieuwe woningwet introduceert fiscale stimulansen om het aanbieden van betaalbare huurwoningen te bevorderen.

Verhuurders kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering wanneer zij hun woning verhuren tegen een gereduceerde huurprijs.

Subsidies voor energiebesparing en duurzaamheid

Voorzien in subsidies en fiscale voordelen voor woningeigenaren die investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame technologieën, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

6. Rechten en plichten van huurders en verhuurders

Bescherming van huurders

Verbetering van de bescherming van huurders. Bijvoorbeeld door de verlenging van de minimale huurcontractduur en de invoering van huurprijsbeperkingen in gespannen woningmarkten.

Verantwoordelijkheden van verhuurders

Verhuurders krijgen te maken met strengere regels en verantwoordelijkheden, zoals de verplichting om hun woning te registreren bij de lokale autoriteiten en het naleven van de nieuwe huurprijsbeperkingen.

De nieuwe woningwet, oftewel de “Ley de Vivienda”, heeft verstrekkende gevolgen voor de Spaanse vastgoedmarkt.

Met deze wet worden belangrijke stappen gezet om de toegang tot betaalbare woningen te verbeteren, de markt te reguleren en speculatie tegen te gaan.

Huurders en verhuurders moeten zich aanpassen

Zowel huurders als verhuurders zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe regels en verantwoordelijkheden die deze wet met zich meebrengt.

Door het begrijpen van de belangrijkste aspecten van deze wet kan men zich beter voorbereiden op de veranderende vastgoedmarkt in Spanje.