Een huis kopen met Spaanse hypotheek

Stel u heeft uw droomhuis gevonden in Spanje maar kan niet het volledige bedrag uit eigen vermogen betalen. Dan is het misschien mogelijk het restbedrag te betalen met een hypotheek. In de meeste gevallen kunt u met een eigen vermogen van 30% het restbedrag betalen met een hypotheek.

Een hypotheek wordt berekend over het bedrag van aankoop of taxatiebedrag. Hierbij wordt uitgegaan van het laagste bedrag van beiden.

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Het is mogelijk in Spanje een hypotheek af te sluiten via een Nederlandstalige tussenpersoon. Deze kent de markt als geen ander en heeft alle contacten al met de banken. Het is dus aan te raden de juiste tussenpersoon te kiezen.

De meeste tussenpersonen werken met meerdere pakketten. Het verschil in de pakketten zit hem in de dienstverlening. Zo heb je als ondernemer meer informatie nodig om een hypotheek te krijgen dan als werknemer. Ook moeten er documenten worden vertaald.

De kosten voor aanvraag hypotheek verschillen tussen de 495 en 2800 euro. In de meeste gevallen wordt er een aanbetaling gevraagd van 50%. Als de afspraak op No Cure no Pay basis is zal dit bedrag worden teruggestort indien de aanvraag niet rond komt.

In de meeste gevallen zal er om meerdere documenten worden gevraagd. Deze kunnen vaak online worden ge-upload. Zodra deze documenten aanwezig zijn kan de tussenpersoon kijken of dit voldoende is en contact opnemen met diverse banken. In overleg met u zal de juiste bank worden gekozen en de officiele offerte worden aangevraagd.

De benodigde documenten:

 • Een kopie van uw paspoort (beide kanten)
 • Kopie NIE nummer. Als u deze niet heeft zal die moeten worden aangevraagd. Het is een Spaans sofinummer.
 • De aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaar
 • Een uitdraai van BKR. Digitaal op te vragen bij www.bkr.nl
 • Een uitdraai van de laatste 6 maanden van uw bankafschrift.
 • Meest recente jaaropgave hypotheek of kopie huurovereenkomst.
 • Een bewijs dat u over de benodigde eigen middelen beschikt.
 • Een kopie van de voorlopige koopovereenkomst en nota simple. Deze kan uw makelaar voor u opvragen.
 • Als u in loondienst bent: De loonstroken van afgelopen 3 maanden.
 • Als u ondernemer bent: Jaarrekeningen van afgelopen 2 jaar.
 • Indien u de hypotheek aanvraagt met uw partner dan bovenstaande voor beiden inleveren.

En wat dan ?

Als alle documenten verzameld zijn en de keuze van de bank is gemaakt zal de tussenpersoon alle documenten overhandigen aan de bank. Deze zal vragen om een taxatierapport.

Uw tussenpersoon kan dit voor u regelen. Ook is er heel soms een medische verklaring nodig. Dit kan vaak gewoon in Nederland gebeuren. Wel zal het document moeten worden vertaald.

En dat verhaal van die advocaat die nodig is ?

Het kopen van een huis is iets anders in Spanje dan de koop van een huis in Nederland. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld schulden zijn en die zouden eventueel bij de koop worden meegenomen. Een Spaanse notaris controleert dit niet. Die heeft als functie alleen het controleren van de aangeleverde documenten en geldstromen.

Een persoon in de hand te nemen die alles voor u checkt is zeker aan te bevelen. Deze controleert bijvoorbeeld:

 • Klopt alles in uw voorlopige koopovereenkomst? Het zou jammer zijn dat u veel geld steekt in het aanvragen van een hypotheek en de verkoper verkoopt het pand aan een ander
 • Helpen bij volmachten zoals voor de aanvraag NIE nummer.
 • Of het pand wel bestaat en verkocht mag worden. Dit onder andere bij het Spaanse kadaster.
 • Controleren of er bijvoorbeeld wel een woonvergunning is.
 • Of het energie label aanwezig is.
 • Kloppen alle afmetingen zoals vermeld bij kadaster en is er geen illegale aanbouw.
 • Zijn er schulden aanwezig.
 • Gaat vaak persoonlijk mee bij het tekenen. Dit ook om ter plekke tijdens de overdracht alles te controleren op fouten.


En waar concreet moet ik op letten ?

 • Waar let de bank op? Je kan maximaal 35% van je totale inkomsten (eventueel samen met partner) uitgeven aan woonlasten en credietlasten in Nederland en Spanje.
 • Wat kan ik maximaal lenen ? De maximale hypotheek is 70% van de aankoopsom of taxatie waarde. Hierbij gaat de bank uit van het laagste bedrag van deze twee. Naarmate u ouder wordt zal het bedrag wat u kunt lenen minder worden. U kunt dit bekijken in onze online calculator.
 • Moet ik een levensverzekering afsluiten en een opstalverzekering ? Ja. Alle Spaanse banken zullen dit als eis bij een hypotheek vragen.
 • Moet ik beslist een taxatierapport aanvragen? Ja. Iedere bank zal dit rapport eisen bij de aanvraag van een hypotheek.