Dag van de arbeid, Dia del Trabajador 1 Mei

Dia del Trabajador, Dag van de arbeid wordt op 1 mei gevierd. Dit is de dag van de arbeidersbeweging. Hiermee wordt de invoering van de acht urige werkdag gevierd. Engelse arbeiders wilden in de 15e en 16e eeuw 8 uur per dag werken.

Internationale Feestdag

Het is een dag van protest en eerbetoon aan de Martelaren van Chicago. De dag van de Arbeid of Labourday is een feestdag van de communistische, socialistische en anarchistische arbeidersbeweging.

Deze anarchistische vakbondsleden werden in de Verenigde Staten geëxecuteerd omdat ze deelnamen aan de strijd voor het bereiken van de achturige werkdag.

labourday
Dia del trabajadores

Het begin op 1 mei 1886

Deze staking begon oorspronkelijk op 1 mei 1886 en op het hoogtepunt drie dagen later 4 mei in de Haymarket Riot. 

Vanaf dat moment werd het een protestdag voor de rechten van arbeiders in algemene zin die wereldwijd in meer of mindere mate wordt herdacht.

Een van de basiseisen van de arbeiders was de achturige werkdag. Een van de primaire doelstellingen was het afdwingen van de stelregel:

  • acht uur werken, acht uur vrije tijd en acht uur rust
  • verhoging van de lonen te eisen
  • rechten van vrouwen
  • erkenning van de handel vakbonden
  • verbod op kinderarbeid.

In deze stelling werd in 1829 een beweging gevormd om de wetgevende macht van New York te verzoeken om de achturige werkdag in te stellen.

Eerder was er een wet die het werken van meer dan 18 uur verbood, “behalve in geval van nood”. Als dat niet nodig was. Dan moest elke ambtenaar van een spoorwegmaatschappij die een machinist tot een 18-urige werkdag had gedwongen, een boete van 25 dollar betalen.

Officiële feestdag samen met Moederdag

In het Spaans noemen we de Dag van de Arbeid ook wel “Día del Trabajador”. En is in Europa en dus ook in Spanje een officiële feestdag. Wat al sinds het begin van de 20e eeuw een feestdag is.

Toevallig valt 1 mei 2022 samen met het Spaanse Moederdag. Dus dan kunnen de moeders in Spanje in het zonnetje worden gezet.

Katholieken vieren op deze dag het feest van Sint-Jozef als arbeider en op deze dag is alles dicht is en iedereen vrij.