20 fietsregels in Spanje die de DGT opstelt

Met de fiets is het ook verplicht om bepaalde manoeuvres te bewegwijzeren. Denk aan afslagen, richtingsveranderingen en rijstrookwisselingen. Als je dit niet doet dan kunnen er wel eens sancties opgelegd worden.

Steeds meer is de fiets in Spanje te zien. Vooral sinds de corona tijd is deze populair geworden, vooral in de steden want je bent sneller van a naar b. Daarnaast is het gezond en goedkoop.

Spanje doet nu dan ook zijn best om de infrastructuur te verbeteren en fietsvriendelijker te worden. Je ziet steeds meer fietspaden, het centrum wat autovrij wordt en op veel plekken zijn fietsen te huur.

fietsen-in-spanje
Fietsen in Spanje

Hieronder een aantal fietsregels waar je je aan dient te houden.

1. Voordat je gaat fietsen

De fietser dient voordat je gaat fietsen te kijken of het ook veilig is. Komen er geen andere voertuigen aan? Als je op een gevaarlijke manier de weg op gaat dan kan je een boete krijgen van 200 euro.

2. Gebruik het fietspad

In de stad en op de snelweg is het aan te raden, maar niet verplicht om altijd op fietspaden te rijden.

3. Respecteer verkeersborden

Verkeerslichten en alle verticale borden (stoppen, voorrang geven, beperkte snelheid etc) zijn voor alle automobilisten, ook voor fietsers. Door rood rijden wordt bestraft met een boete van 150 tot 500 euro .

4. Lichten aan

Fietsers moeten hun lichten voor en achter aan hebben wanneer je ’s nachts fietst. Heb je geen licht aan dan staat een boete van 200 euro op je te wachten

5. Remwaarschuwing

Om andere weggebruikers te waarschuwen voor plotseling remmen, kan de fietser zijn arm afwisselend op en neer bewegen met korte, snelle bewegingen. Dit signaal is niet echt verplicht, omdat je dan het stuur in een zeer snelle reactie loslaat. 

6. Geen mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons tijdens het fietsen is verboden. Zo ook koptelefoons die zijn aangesloten op ontvangers of geluidsspelers. Omdat ze het gehoorvermogen beperken en de fietser kunnen afleiden waardoor hij niet op de weg let. 

Op het niet naleven van deze regel wordt beboet met 200 euro .

7. Consumptie van alcohol verboden

Over het algemeen is de maximale BAG voor bestuurders 0,5 gram per liter bloed of 0,25 milligram per liter uitgeademde lucht. Veel mensen weten dit niet. En soms komt een blaastest nog wel eens voor.

Bij een positieve test kan de fietser een boete krijgen van tussen de €500 en €1.000. Afhankelijk van het tarief en de recidive.

blaastest-dgt
blaastest, foto: DGT

8. Slechts één passagier tot 7 jaar oud

Op de fiets mag alleen een passagier tot zeven jaar worden vervoerd. En moet altijd op een goedgekeurde extra stoel gaan zitten met een bestuurder die de wettelijke leeftijd heeft. 

Op het foutief vervoeren van een minderjarige op de fiets staat een geldboete van €100.

passagier-fiets
Kind op de fiets, foto: DGT

9. Voorrang voor voetgangers

Elke fietser moet voorrang verlenen bij een correct gemarkeerde oversteekplaats voor voetgangers en bij het afslaan om een andere weg op te gaan en er zijn voetgangers die deze oversteken. Zelfs als er geen zebrapad is. 

Het niet respecteren van de voorrang van voetgangers wordt bestraft met €200.

10. Voorrang

Fietsers hebben voorrang op motorvoertuigen wanneer zij zich op een fietspad of op een behoorlijk gemarkeerde berm begeven. 

In alle andere situaties moeten fietsen de prioriteiten van andere gebruikers respecteren, zoals vastgelegd in verkeersregels en borden.

Het niet respecteren van de voorrang op een kruispunt levert een boete op van €200.

11. Circuleer in groepjes op rotondes

Als fietsers in een groep rondrijden, hebben ze voorrang op de rotondes. Van de eerste tot de laatste in de groep. Dit gebeurt ook op de rest van de kruispunten, als de eerste van de fietsers er al op gereden is.

12. Seinmanoeuvres

Bij het fietsen is het verplicht om bepaalde manoeuvres te bewegwijzeren. Denk aan zoals bochten, U-bochten en rijstrookwisselingen. 

De signalen kunnen worden gemaakt met de rechterarm, horizontaal gestrekt op schouderhoogte, of met de linkerarm, gebogen in een hoek. Het niet signaleren van een manoeuvre levert een boete op van €200.

13. In de stad: helmgebruik

De helm is in de stad alleen verplicht voor personen onder de 16 jaar. Voor andere fietsers is het alleen aan te raden. 

Dat een minderjarige geen helm draagt terwijl dat wel verplicht is, levert een boete op van €200.

14. Onderweg: helmgebruik

Op de weg moeten alle fietsers een goedgekeurde veiligheidshelm dragen.

Uitzonderingen:

  • op lange beklimmingen
  • om medische redenen
  • situaties van extreme hitte 

Het is erg belangrijk dat de helm correct wordt opgezet en altijd vast zit zodat je niet weggeslingerd kunt worden. Op verplicht rijden zonder helm staat een boete van €200 .

15. In de stad: oversteekplaatsen voor voetgangers

In tegenstelling tot wat veel fietsers denken, hebben fietsen geen voorrang bij oversteekplaatsen voor voetgangers (niet te verwarren met oversteekplaatsen voor fietsers). 

Stap altijd van je fiets af bij een zebrapad om te kunnen oversteken.

Het oversteken van een zebrapad zonder van de fiets te stappen wordt bestraft met €200.

16. In de stad: rijden op de stoep is verboden

Het is ten strengste verboden om op trottoirs en voetgangersgebieden te fietsen. Tenzij deze zijn gemarkeerd als fietspad voor medegebruik met voetgangers. 

Op het trottoir rijden staat een boete van maximaal €100.

17. In de stad: rechts rijden

In de stad moeten fietsen zo dicht mogelijk aan de rechterkant van de weg rijden. 

In een groep dan maximaal met zijn tweeën naast elkaar. Ongeordend in een groep rondfietsen in de stad wordt bestraft met €100.

18. Onderweg: reflecterende kleding

In gevallen waarin het verplicht is om de lichten aan te doen moeten fietsers ook reflecterende kleding dragen. Op deze manier kunnen automobilisten jou op 150 meter afstand onderscheiden. 

Het niet dragen van een reflecterend kledingstuk kan worden bestraft met €80.

19. Op de weg: bermgebruik

Op de weg moeten fietsers de berm rechts gebruiken als die er is. Je kunt deze alleen verlaten bij langdurige afdalingen in veilige omstandigheden. 

Als een fietser de weg bezet terwijl het mogelijk is om op de berm te rijden, kan dit een boete van €200 opleveren.

20. Op de weg: parallel rijden

Fietsers kunnen in rijen van twee over de weg rijden zo ver mogelijk aan de rechterkant van de weg grenzend. Aan de andere kant, in secties zonder zichtbaarheid, zoals bochten en wanneer je in een groep fietst. Als dit niet mogelijk is dan achter elkaar rijden.

Het niet naleven van deze regel en het zonder bevel de weg opgaan in groepen levert een boete op van €100.

Meer info zie de website van de verkeersdienst DGT.

fiets-verkeersborden-dgt
Fietsverkeersborden, Foto: DGT