Leer het drinkwater van Castellón kennen

Drinkwater is erg belangrijk en hoe komt het eigenlijk allemaal tot stand? In de provincie Castellon zijn een aantal fabrieken die het water drinkbaar maken met het water afkomstig uit bronnen. Hieronder staan de zuiveringsprocessen en kwaliteitsnormen beschreven om jou van de beste kwaliteit water te voorzien.

Bronnen van drinkwater in Castellon

Castellon ontvangt zijn drinkwater uit twee belangrijke bronnen:

  1. Oppervlaktewater: afkomstig van rivieren, meren en stuwmeren
  2. Grondwater: gewonnen uit diepe ondergrondse aquifers

Oppervlaktewater

De belangrijkste rivier in Castellon is de Millars, die zorgt voor het grootste deel van het oppervlaktewater.

Het water uit de rivier wordt opgevangen in het stuwmeer van Arenós en het stuwmeer van Sitjar.

Deze stuwmeren spelen een cruciale rol bij het reguleren van het wateraanbod en het waarborgen van de kwaliteit.

Grondwater

Naast oppervlaktewater wordt ook grondwater gebruikt voor het drinkwater in Castellon. Grondwater wordt gewonnen uit diepe ondergrondse aquifers, zoals de Camino Real en de Cueva Santa.

Deze bronnen zijn van nature zuiverder dan oppervlaktewater, maar vereisen nog steeds verdere behandeling om aan de drinkwaternormen te voldoen.

Zuiveringsprocessen en Behandeling

Het drinkwater in Castellon doorloopt verschillende zuiveringsprocessen om te voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen. Dit omvat:

  1. Voorbehandeling
  2. Coagulatie en flocculatie
  3. Sedimentatie
  4. Filtratie
  5. Desinfectie
  6. Conditionering

1. Voorbehandeling

Met de voorbehandeling worden grove deeltjes en sediment uit het ruwe water verwijdert. Dit gebeurt door middel van roosters, zeven en zandvangers.

2. Coagulatie en flocculatie

Tijdens de coagulatie worden chemicaliën toegevoegd aan het water om fijne deeltjes te laten samenklonteren. Vervolgens worden deze deeltjes tijdens de flocculatie omgezet in grotere vlokken, die gemakkelijker kunnen worden verwijderd.

3. Sedimentatie

De grotere vlokken die tijdens de flocculatie zijn gevormd, worden in het sedimentatieproces verwijderd. En deze vlokken bezinken naar de bodem van het bezinkingsbekken, waar ze worden afgevoerd.

4. Filtratie

Na sedimentatie wordt het water gefilterd om resterende zwevende deeltjes en micro-organismen te verwijderen. Dit gebeurt door middel van zand- en koolstoffilters.

5. Desinfectie

De desinfectie is een cruciale stap in het zuiveringsproces om ziekteverwekkers te doden of te inactiveren. Dit gebeurt meestal door middel van chloorbehandeling, hoewel ook andere methoden zoals ultraviolet (UV) licht of ozon kunnen worden toegepast.

6. Conditionering

Tot slot wordt het water geconditioneerd om de pH-waarde en de hardheid te optimaliseren. Dit zorgt voor een aangename smaak en voorkomt problemen met leidingen en apparaten die door kalkaanslag kunnen worden aangetast.

Kwaliteitsnormen en Controles

Om de kwaliteit van het drinkwater in Castellon te waarborgen, worden strenge normen en regelgeving gehanteerd. Dit omvat regelmatige monitoring en controle van de waterkwaliteit op basis van de Europese Drinkwaterrichtlijn en nationale wetgeving.

Europese Drinkwaterrichtlijn

De Europese Drinkwaterrichtlijn stelt minimale kwaliteitseisen voor drinkwater in de Europese Unie.

Deze richtlijn bepaalt onder andere de maximale toegestane concentraties van chemische stoffen, zoals pesticiden en zware metalen, en microbiologische parameters, zoals E.coli en Enterokokken.

Nationale Wetgeving

Naast de Europese Drinkwaterrichtlijn heeft Spanje ook nationale wetgeving voor de kwaliteit van drinkwater. De belangrijkste regelgeving is het Koninklijk Besluit 140/2003, dat de kwaliteitsnormen voor menselijke consumptie vaststelt.

Dit besluit omvat onder andere normen voor de organoleptische eigenschappen (smaak, geur, kleur) en fysisch-chemische parameters (pH, hardheid, temperatuur).

Monitoring en Controle

De drinkwaterkwaliteit wordt continu gecontroleerd door middel van bemonstering en analyse. Monsters worden genomen op verschillende punten in het zuiveringsproces en distributienetwerk om te garanderen dat het water aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

Water van kwaliteit dus

Castellon zet zich in om zijn inwoners te voorzien van kwalitatief hoogstaand drinkwater door middel van geavanceerde zuiveringsprocessen en strikte kwaliteitscontroles.

Door te voldoen aan de Europese en nationale wetgeving, kunnen we er zeker van zijn dat het drinkwater in Castellon aan de Costa Azahar van de hoogste kwaliteit is.

water-drinken
Water drinken