Vliegveld Castellon groeit steeds verder

Het staatsbedrijf Castellón Airport (Aerocas) heeft het lumineuze besluit genomen om de parkeerfaciliteit niet alleen uit te breiden maar ook te moderniseren met geavanceerde automatiseringstechnieken. Omdat er meer vliegverkeer is en meer parkeerplekken nodig zijn.

Het contract is toegekend aan het Valenciaanse concern Pavasal, dat met zijn aanbieding de gezamenlijke onderneming tussen Becsa en Casva, gevestigd in Castellón, heeft weten te overtreffen. Zoals in de notulen staat van 26 januari van de aanbestedingscommissie.

De directeur van Aerocas, Justo Vellón, verduidelijkte dat deze ontwikkeling ons de capaciteit zal bieden om het aantal parkeerplaatsen significant te vergroten.

Dit faciliteert een meer gestroomlijnd gebruik en verfijnt de controle over de toegang, om zo adequaat te kunnen inspelen op de groeiende vraag voortvloeiend uit commerciële activiteiten.

Meer dan 283.000 passagiers in 2023

Bij deze gelegenheid deelde hij mee dat vliegveld Castellón het jaar 2023 afsloot met een recordaantal van meer dan 283.000 passagiers, hetgeen een historisch hoogtepunt markeert voor deze infrastructuur.

Het toegekende bedrag voor deze onderneming bedraagt 218.500 euro (exclusief BTW), wat een reductie van bijna 12% betekent ten opzichte van het initiële aanbestedingsbedrag.

Werkzaamheden zullen vier maanden bedragen

Daarnaast is vastgesteld dat de maximale termijn voor de voltooiing van de werkzaamheden vier maanden bedraagt, gerekend vanaf de contractuele formalisering.

De uitbreiding voorziet in een toename van het parkeerterrein met 4.200 m2, waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen uitgebreid wordt van 350 naar circa 500.

Het project behelst eveneens een modernisering van de bestaande parkeerplaats, inclusief de implementatie van passende signalisatie voor een efficiënt gebruik en het afbakenen van overkapte zones.

In gelijke mate is voorzien in de automatisering van het terrein middels de installatie van essentiële uitrustingen voor het monitoren van in- en uitgangen, naast fysieke beveiligingscomponenten om een correcte benutting van de toegangen te waarborgen.

Gratis parkeren blijft behouden

Hoewel in het contract de installatie van betaal- en oplaadautomaten wordt omschreven, benadrukte Aerocas destijds dat er absoluut geen plannen zijn om kosten in rekening te brengen voor het parkeren. “Het betreft een strategie om de voertuigstromen te rationaliseren en te beheersen met als doel de veiligheid te verhogen, echter zonder de intentie om af te stappen van het kosteloze parkeren”, aldus hun verklaring.