Met de tolbadge snel en eenvoudig door de tolpoorten rijden.