Dag van de grondwet en dag van de Onbevlekte Ontvangenis 6 en 8 december